Close Menu
Nieuws
5 juni 2020

Gevolgen van de coronacrisis

Het covid19-virus houdt de hele wereld al een aantal maanden bezig. Welk effect mogen we verwachten op de inkomsten uit nalatenschappen bij goede doelen? Henk de Graaf, directeur van Centrum Nalatenschappen, geeft zijn visie op deze situatie.

Factor 1: Aantal overlijdens
"Er spelen een aantal zaken een belangrijke rol bij de inkomsten uit nalatenschappen bij goede doelen. Het 1e punt is het aantal overlijdens. Hoewel er de afgelopen tijd meer mensen zijn overleden dan voorspeld voor deze periode, wil dit niet zeggen dat er in 2020 meer overlijdens zullen plaatsvinden. Als we kijken naar 2018, toen er een oversterfte was van 9.000 vanwege de griep, had dit ook geen grote gevolgen. De vraag is echter of er in het najaar van 2020 een tweede golf aankomt. Dat is niet mijn expertise. En zolang het najaar er nog niet is, ga ik daar niet vanuit. Daarom verwacht ik op het eerste vlak een lichte stijging in aantal overlijdens ten opzichte van andere jaren."

Factor 2: Waarde van een nalatenschap
Je gaf aan dat er meerdere punten van invloed zijn op de inkomsten uit nalatenschappen. “Ja dat klopt. Het 2e punt is de waarde van een nalatenschap. Deze zou elk jaar licht moeten stijgen aangezien het vermogen van mensen elk jaar licht stijgt. Beter gezegd: het rijkste cohort wordt elk jaar ouder en er sterven meer mensen van dat cohort. De waarde zal naar verwachting licht dalen vanwege de veranderingen rondom de aandelen en huizenprijzen. Dit is wel betrekkelijk. De aandelen trekken al aardig bij, bij de huizenprijs is de verwachting dat die daalt, maar dat is nog niet begonnen. Dus om hier nou een daling aan te geven, vind ik discutabel. Er is momenteel te weinig duidelijkheid over het verloop in het verdere jaar.”

Factor 3 en 4: Proces van de afwikkeling van een nalatenschap
De inkomsten worden dus bepaald door het aantal overlijdens en door de waarde van de nalatenschap.  Voorlopig verwacht je niet dat de coronacrisis hier een grote invloed op heeft. Zijn er nog meer bepalende factoren? “Er zijn nog 2 factoren, die gaan vooral over het proces van de afwikkeling van een nalatenschap. Zoals de snelheid van afwikkelen. De notarissen hebben met thuiswerken een dipje gehad in de verwerkingstijd, maar dat was zeer beperkt. Andere professionals doen hun werk soms met handschoenen zoals makelaars, of ze werken meer vanuit huis maar ook dat gaat gewoon door. Hier merken wij geen vertraging in het werk. De andere factor is de Belastingdienst. De aangifte erfbelasting gaat erg snel, misschien soms wat minder zorgvuldig, maar de meesten gaan goed. Bij de aangifte inkomstenbelasting ligt dat anders, dat gaat niet heel snel, maar dat ging het voorheen ook vrijwel nooit. Het is nu moeilijk in te schatten of hier vertraging in zit en of dat dan gerelateerd is aan corona.”

Conclusie
Kortom, we kunnen de conclusie trekken dat Henk voorlopig geen dip of piek verwacht voor de goede doelen in hun inkomsten uit nalatenschappen? “Al met al verwacht ik weinig effect van het coronavirus op de inkomsten uit nalatenschappen bij goede doelen. Als de economie na de zomer echt inklapt, dan zou daar verandering in kunnen komen. Als hij vrij snel terugveert (in de U-vorm volgens economen) denk ik dat er in inkomsten weinig te merken is. Mocht er al iets te merken zijn dan is het met name de cashflow die langer op zich laat wachten.”

Wilt u na het lezen van dit bericht eens sparren met Henk of één van zijn collega's Perry, Bep, Hélène of Jeannet?
Bel gerust voor een afspraak. De koffie staat, op gepaste afstand, voor u klaar!