Close Menu
Controle op afwikkeling

Controle op afwikkeling

Iemand anders is de executeur van een testament waarin jouw organisatie staat opgenomen. Het is dus niet de verantwoordelijkheid van de organisatie om het testament af te wikkelen maar je wilt graag op de hoogte blijven van het proces. Het afwikkelen van een testament kost veel tijd en door alle andere werkzaamheden raakt het in de vergetelheid. Bij de rekening en verantwoording die aan het einde van de afwikkeling wordt opgestuurd rijzen een paar vragen en ontstaat twijfel aan keuzes die de executeur heeft gemaakt.

Denk aan vragen zoals: 

  • Is het huis voor de juiste prijs verkocht?
  • Is de boedel volgens de wens van het testament verdeeld?
  • Zijn de effecten tijdig verkocht? 

Je wilt dat het testament in de geest van de erflater wordt afgewikkeld maar je wilt ook de belangen van de organisatie behartigen. Omdat bij de organisatie de juiste kennis en ervaring ontbreekt, wil je het liefst dat een derde partij de gang van zaken controleert. Wij kunnen daarbij helpen. Door de controle van de afwikkeling op ons te nemen houden wij het gehele afwikkelingsproces in de gaten en stellen wij waar nodig de juiste vragen. Wij behartigen de belangen van de organisatie.

Kosten

Op contractbasis:

  • € 66,- exclusief btw voor een geldlegaat;
  • € 660,- exclusief btw voor erfstelling, vruchtgebruik, fideï de commis, procent-legaat.


Behoefte aan een persoonlijk gesprek en advies op maat? Wij informeren u graag!

Specialisten

Inge Stoof - van Nerijnen
Bep van Eeuwijk