Close Menu
Ondersteuning bij nalatenschappencampagnes

Advies en uitvoering

Wij ondersteunen goede doelen organisaties bij het informeren van de achterban over de mogelijkheid van nalaten aan de organisatie. Wij geven advies, kunnen meelezen of voeren acties uit van A tot Z. Dit doen wij voor startende en gevorderde organisaties op dit gebied. Wij werken vanuit het principe van 'De levensloop van nalatenschappenwerving'. Deze levensloop is gebasseerd op de meer dan 10 jaar ervaring die wij in huis hebben. Het bestaat uit drie fasen: de verkennende fase, de wervingsfase en de relatiefase.

1. Verkennende fase
Bij startende organisaties wordt een stevige basis gelegd. Door het analyseren van meer dan 20 variabelen op alle binnengekomen nalatenschappen, worden trends in beeld gebracht. Nadat alle communicatiemiddelen op orde zijn, start de uitvoering van de strategie. Waar staat de organisatie nu en waar wil de organisatie over 10 jaar staan? Huisbezoeken aan potentiële erflaters behoren tot de mogelijkheden, één op één met de doelgroep in gesprek. Dit zijn hele waardevolle gesprekken die veel inzichten bieden.

2. Wervingsfase
Het is essentieel om de juiste doelgroep te benaderen. Als organisatie wil je voorkomen dat de achterban zich lastig gevallen voelt. Centrum Nalatenschappen biedt ondersteuning bij het selecteren binnen- en buiten de database. Door middel van direct mail, telemarketing, bijeenkomsten en (online) enquêtes informeren wij de doelgroep over de mogelijkheden tot nalaten aan de organisatie. Wij kunnen al het werk rondom nalatenschappen uit handen nemen, denk aan:

  • Schrijven, vormgeven en versturen van direct mail;
  • Opzetten en begeleiden van telemarketing;
  • Creëren, vormgeven, versturen van (online) enquetes;
  • Data analyseren en strategische evaluaties schrijven.
     

3. Relatiefase
Houd een warm contact op basis van de behoefte van de personen die interesse tonen in nalaten aan de organisatie. Dat kan op verschillende manieren, naar gelang de persoon wenst. Centrum Nalatenschappen kan hierover meer informatie verschaffen, indien gewenst.

Op zoek naar gedegen advies, jarenlange ervaring, kennis en een respectvolle manier om potentiële erflaters te informeren? Samen met jou zetten wij een strategisch plan met een daarbijhorend jaarplan op. Deze kunnen wij in het geheel uitvoeren waarbij de organisatie altijd op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen en na elke actie een evaluatie ontvangt. Het is ook mogelijk om zelf taken uit te voeren. Dan staan wij graag bij met op maat gemaakt advies. 

Specialisten

Jeannet Steenbakkers
Henk de Graaf, oprichter en directeur
Waar kunnen we je mee helpen? Stel je vraag