Close Menu
Nieuws
1 juni 2020

Janus Notarieel Juristen en Centrum Nalatenschappen bundelen krachten

Janus Notarieel Juristen en Centrum Nalatenschappen bundelen krachten

De komst van het nieuw erfrecht in 2003 heeft de afwikkeling van nalatenschappen in een ander perspectief geplaatst. Niet langer een min of meer vergeten rechts- en aandachtsgebied maar een gestructureerd systeem met eigen kenmerkende uitgangspunten. Deze juridische verandering
gevoegd bij maatschappelijke ontwikkelingen als vaker goede doelen als erfgenaam, grotere vermogens, individualisering, internationalisering en samengestelde gezinnen hebben ertoe geleid
dat aan personen betrokken bij de afwikkeling van nalatenschappen hogere professionele eisen
worden gesteld.

Jarenlange ervaring
Al voor de komst van het nieuwe erfrecht waren Thomas Janus en Henk de Graaf betrokken bij de afwikkeling van nalatenschappen. Vanaf 2006 met een eigen kantoor; Janus Notarieel Juristen respectievelijk Centrum Nalatenschappen. De focus van beide kantoren is verschillend.
Janus Notarieel Juristen wikkelt uitsluitend complexe nalatenschappen af en Centrum Nalatenschappen verzorgt een professioneel afwikkelingstraject van zowel particuliere nalatenschappen als nalatenschappen ontvangen door goede doelen organisaties.

Moderne afwikkeling vergt krachtige situatie
“Ik ben ervan overtuigd dat de moderne afwikkeling van een nalatenschap om een krachtige organisatie vraagt die zowel de hogere professionele standaard als continuïteit biedt”, geeft Thomas aan. Henk sluit zich hier volmondig bij aan: “Een betere samenwerking op dit vlak kan ik me dan ook niet indenken. Continuïteit voor degenen die een executeur of testamentair bewindvoerder in diens testament benoemen, maar ook voor de erfgenamen en in voorkomend geval de rechterlijke macht bij de benoeming van een vereffenaar.”

Beide labels blijven bestaan
Beide kantoren hebben ieder in een specifiek deel van de markt een eigen naam opgebouwd. Alle reden om de twee labels naast elkaar te blijven voeren.

Wil je graag meer weten? Bel ons! Wij zijn bereikbaar via 073 - 640 10 10 en staan je graag te woord. Wellicht tot snel!