Close Menu
Nieuws
25 november 2019

De jurist vertelt...

Onze juristen maken veel mee bij de afwikkeling van nalatenschappen. Het merendeel verloopt zonder al te veel moeilijkheden. Maar soms komen ze in ingewikkelde situaties terecht. Deze week vertelt de jurist over een veelvoorkomend probleem: uitvaartverzekeringen waarvan de polis niet toereikend is.

Ontoereikende uitvaartverzekering
De kosten voor een uitvaart kunnen, afhankelijk van de wensen, al snel tot een fors bedrag van duizenden euro’s oplopen. Met een uitvaartverzekering verzekert de particulier zich ervan dat, na overlijden, de kosten van de begrafenis of crematie betaald worden. Dat is voor veel mensen een fijne gedachte. Met het afsluiten van een uitvaartverzekering hoeven de nabestaanden dus niet te betalen voor de uitvaart. Maar is dat ook echt zo?

Bij de afwikkeling van nalatenschappen blijkt helaas steeds vaker dat de uitkering uit een uitvaartpolis of de diensten in een naturaverzekering ontoereikend zijn om alle uiteindelijk gemaakte kosten te dekken. Ook komt het wel eens voor dat na overlijden wordt ontdekt dat er geen uitvaartverzekering was afgesloten. Beide scenario’s hoeven geen probleem te zijn als de (overstijgende) kosten van de uitvaart uit de nalatenschap van de overledene voldaan kunnen worden.

Als er niet genoeg financiële middelen zijn om de extra kosten van de uitvaart te kunnen dekken dan wordt de rekening naar de opdrachtgever van de uitvaart verstuurd. Als niemand bereid is om de opdracht tot uitvaart te geven dan zal de gemeente waarin de overledene woonachtig was de uitvaart financieren.

Goede doelen
Goede doelen die bij testament tot (enig) erfgenaam of tot executeur zijn benoemd kunnen voor een dilemma komen te staan. Geven we de opdracht voor de uitvaart of doen we dat juist niet? Vaak hangt deze beslissing samen met het te nemen besluit of de nalatenschap of de benoeming tot executeur wordt aanvaard. De kosten die het goede doel extra moet maken, ondanks de bescherming die de beneficiaire aanvaarding biedt, zijn vaak doorslaggevend voor het uiteindelijke besluit. Deze kosten komen immers ten laste van donateursgelden die voor een ander doel zijn bestemd.

Advies
Hoe kan de hierboven geschetste situatie voorkomen worden? Door bij leven goed na te denken over de wensen voor een uitvaart en hiermee in gesprek te gaan met een verzekeringsmaatschappij of uitvaartondernemer. Ben je als goed doel bekend met de aanwijzing van het executeurschap of benoeming tot (enig) erfgenaam? Ga dit gesprek dan samen aan. Als de wensen scherp zijn dan kan er een kostenplaatje worden gemaakt en komt niemand voor een verassing te staan. 

Vragen? Neem contact met ons op.