Close Menu
Nieuws
12 juli 2019

De babyboomers: wie zijn dat nu eigenlijk?

Bron: cbs.nl

'Na de Tweede Wereldoorlog werden veel kinderen geboren, de babyboomgeneratie. De gevolgen van deze geboortegolf waren verreikend: bomvolle lagere scholen in de jaren vijftig, een grote toestroom naar de arbeidsmarkt en het hoger onderwijs in de jaren zestig, grote bouwinspanningen in de jaren zeventig, en een verhoogde instroom van 65-jarigen vanaf 2011. De publicatie Babyboomers en de animatiefilmpjes laat zien hoe deze generatie er maatschappelijk voor staat. Het is een momentopname, een blik in de toekomst en een terugblik tegelijk'.

Generatie Babyboom

'De generatie die na de Tweede Wereldoorlog geboren is, is bovenal omvangrijk. De babyboomers zorgden ervoor dat het overal druk werd: op de scholen en universiteiten, op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt. Sinds 2011 is de oudste lichting babyboomers met pensioen. Dit filmpje brengt deze ontwikkelingen in beeld'.

Gezinsvorming

'Babyboomers volgden in hun levensloop een andere weg dan hun ouders. Zij hebben het standaardpatroon van werken na school, maar thuis blijven wonen, trouwen vanuit huis en kinderen krijgen, doorbroken en geëxperimenteerd met andere vormen van samenleven. Samenwonen vóór het huwelijk was zo’n verandering, evenals (lang) wachten met het krijgen van kinderen, het blijven werken van vrouwen na het eerste kind, en scheiden'.

'Dit filmpje beschrijft waarom en op welke manier de levensloop van de babyboomers anders was dan die van eerdere generaties'.