Close Menu

EFFECTIEF NALATENSCHAPPEN WERVEN EN AFWIKKELEN IN DE CULTURELE SECTOR

Cultuur is rijkdom in ons leven. Wie deelneemt aan culturele activiteiten, participeert in onze samenleving. Cultuuroverdracht is daarmee belangrijk voor ieder individu. Om cultuur ook in de toekomst te kunnen waarborgen, zijn gelden zoals subsidies en particuliere donaties onontbeerlijk.

Laat cultuur doorleven
‘Laat cultuur doorleven’ kan al het werk rondom nalatenschappen voor uw organisatie uit handen nemen.
Van de strategie en nalatenschappenwerving, tot aan het afwikkelen van een binnengekomen nalatenschap.
Met als doel inkomsten uit nalatenschappen zo efficiënt en effectief mogelijk bij de organisatie binnen te laten komen.

BEKENDHEID RICHTING PUBLIEK EN BEZOEKERS

Centrum Nalatenschappen en efesai hebben samen vele jaren ervaring in de culturele sector en op het vlak van nalaten. Wij weten in het wervingstraject welke doelgroepen benaderd dienen te worden, via welke kanalen en met welk bijbehorend verhaal.

Nalaten maakt deel uit van de totale fondsen-wervingsstrategie

Naar alle waarschijnlijkheid ontvangt uw culturele organisatie al inkomsten uit het publiek en/of de bezoekers. Ons advies is om nalatenschappenwerving hierin te integreren.

De afwikkeling van een nalatenschap

Centrum Nalatenschappen verzorgt (de controle op) de afwikkeling van binnengekomen nalatenschappen, voor goede doelen en particulieren.

Training & support

Centrum Nalatenschappen en efesai behandelen alle aspecten van strategische integratie, planning, promotie en de afwikkeling van binnengekomen nalatenschappen.

DE SERVICE PAKKETTEN

Centrum Nalatenschappen en efesai hebben speciaal voor de culturele sector enkele servicepakketten opgesteld om uw organisatie zo gericht mogelijk te helpen op het vlak van nalaten aan culturele instellingen. Hieronder vindt u een beknopte uitleg van onze pakketten.

Basispakket

DIT IS HET STARTPUNT VAN DE NALATENSCHAPPENWERVING.

De inhoud van het basispakket:

Kennismaking
Draagvlak creëren binnen de organisatie
Integratie in de fondsenwervingsstrategie op langere termijn
Training aan het team over de basis rondom nalaten
Dossieronderzoek naar binnengekomen nalatenschappen
Opstellen van de promotie planning
Schrijven van de tekst voor de nalatenschappenbrochure
Vormgeven van de nalatenschappenbrochure
Verzorgen van drukwerk van de nalatenschappenbrochure - 500 exemplaren
(Advies voor) nalatenschappentekst op de website

Dit basispakket bestrijkt ongeveer 3 maanden. Na 9 maanden wordt een evaluatie ingepland om de doeltreffendheid van het programma te beoordelen en een voorstel aan te bieden voor het promotie pakket.

Promotiepakket

HET PROMOTIEPAKKET BESTAAT UIT VERSCHILLENDE ONDERDELEN, VERSPREID OVER MEERDERE JAREN.

Jaar 1

Datamatching om de ideale groep potentiële erflaters te benaderen
Direct mail: schrijven van de brieftekst, verzorgen van drukwerk en versturen van de mailing
Telemarketing: verzorgen van belscripts en bijbehorende brieftekst, het verzorgen van de telefoongesprekken
Het schrijven van een evaluatie van de DM en TM campagne.

Jaar 2

Vragenlijst/enquête op nalaten
Service calls als relatiebeheer
Huisbezoeken als wervingsinstrument of relatiebeheer

PAKKET TRAINING & SUPPORT

JAARLIJKSE SUPPORT
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

AANVULLENDE SERVICE PAKKETTEN

  • ORGANISEREN VAN LUNCHBIJEENKOMSTEN OVER NALATEN
  • ADVERTEREN IN DE NALATENBROCHURE WIJZER NALATEN

PAKKET AFWIKKELING BINNENGEKOMEN NALATENSCHAPPEN

ERFSTELLING
LEGAAT

ONTDEK WAT WIJ VOOR UW ORGANISATIE KUNNEN BETEKENEN

Steeds meer mensen laten een deel van hun vermogen na aan een culturele instelling of een goed doel. Om ook na hun overlijden aan de wereld iets bijzonders achter te laten. Om hun waarden door te laten leven. Het aantal erflaters zal alleen maar stijgen de komende jaren: de vergrijzing zet door en voor 2040 komt een groot deel van de welvarende babyboomgeneratie te overlijden.

Vele culturele instellingen ontvangen reeds nalatenschappen: van opera tot ballet, en van museum tot toneelgroep. Deze stijging komt niet vanzelf. En de inkomsten komen niet op korte termijn binnen. Het is nu investeren en over enkele jaren oogsten.

Wilt u starten op het gebied van nalaten, maar weet u niet waar te beginnen of hoe verder te gaan? Laat het ons weten. Wij helpen.

Ga nú aan de slag en laat cultuur ook in de toekomst doorleven!

Help mij starten

Centrum Nalatenschappen verwerkt uw gegevens om zo spoedig mogelijk telefonisch/per e-mail contact met u op te kunnen nemen, naar aanleiding van de vraag/opmerking die u gesteld heeft.